| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

MicrosoftelearningMOScertificeringenMOAC

Page history last edited by Piet Alblas 8 years ago

De ontwikkelingen rond MOS certificering gaan snel. Veel hbo instellingen hebben er u ervaring mee opgedaan en nemen het op in hun programma.

Voor de huidige stand van zaken verwijs ik graag naar de Yammer voor docenten op het gebied van MOS certificering.

Zie ook:

 

MOS & MTA EXPERIENCE DAY 2016: WAAROM JIJ ER VOLGEND JAAR OOK BIJ MOET ZIJN

 

en de Microsoft IT Academy

 

Over MOS certificering: https://www.microsoft.com/nl-nl/learning/mos-certification.aspx

 

De tekst hieronder wordt niet meer geupdate sinds 1-1-15.

 

 

 

 

                                                                      Terug naar de hoofdpagina HEOKennisnetwerk

 


 

 

Inleiding 

          Waarom aandacht voor de ICT vaardigheden?

Hebben onze studenten voldoende ICT vaardigheden om in hun werk goed te kunnen functioneren?

Twee rapporten van onderzoeken naar die IT kills:

 

UT Twente: NEDERLANDER VERPRUTST 8% WERKTIJD AAN ICT-PROBLEMEN EN GEBREKKIGE DIGITALE VAARDIGHEDEN (maart 2012).

en

KNAW: ICT kennis en digivaardigheden

 

Zie ook het Amerikaanse onderzoek van IDC (gesponsord door o.a. Microsoft): IT skills, met name Office skills belangrijk voor de carriere ontwikkeling. 

Zie: http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2013/oct13/10-15skillspr.aspx

 

Microsoft heeft een wereldwijd gestandaardiseerd certificeringsprogramma voor o.a. Office applicaties opgesteld. Bijvoorbeeld Word Specialist, Excel Expert. Deze toetsen worden door vele trainingsinstituten in Nederland aangeboden (60 tot 100 euro per toets). Google het maar eens.

Het onderwijs gaat zich ook steeds meer richten op deze toetsen. Zie Hogeschool Zeeland die als eerste hogeschool de MOS examens integreert in het curriculum: http://hz.nl/Lists/HZ%20Nieuws%20Items/ToonItem.aspx?ID=218

 

 

Microsoft biedt studenten en docenten de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijzen (via SURFmarket/Surfspot) deze internationaal erkende MOS certificaten te behalen.

De certificeringstoetsen worden op speciale certificerings locaties afgenomen, tegen gereduceerde prijzen voor het onderwijs. In te kopen via Surfspot. Ook kan de onderwijsinstelling zelf certificeringsinstituut worden en met aanzienlijke kwantum korting toetsvouchers  inkopen en zelf aan de eigen studenten aanbieden. De IT omgeving moet dan wel aan speciale digitale toetsvoorwaarden voldoen.

 

Ook biedt Microsoft elearning mogelijkheden en ebooks aan om zich op de  certificeringstoetsen voor te bereiden.

Het elearning materiaal, de ebooks worden in de "cloud" ter beschikking gesteld (voorlopig tot sept 2014 gratis voor het onderwijs).

 

Zie ook Surfmarket over dit project: https://www.surf.nl/nieuws/2013/05/volg-gratis-cursussen-van-microsoft.html 

 

De website die speciaal voor het  project (Office elearning modulen MOS certificering in het onderwijs) is gemaakt is: 

http://itacademy.technologie-onderwijs.nl/aan-de-slag.aspx

 

Zie ook de beschikbare downloads: http://itacademy.technologie-onderwijs.nl/downloads/

 

De officiele website met alle recente informatie over de relatie Microsoft - onderwijs, met o.a. informatioe over de Office trainingen en certificeringsmogelijkheden.

 

http://www.technologie-onderwijs.nl/

 

 

 

Deze  wikipagina van het HEOKennisnetwerk heeft als doel om van de mogelijkheden en de routes naar elearning en examens voor docenten overzichtelijk weer te geven.

 

Voor de bijeenkomst op 4 maart 2015 zie: MOS en MTA ExperienceDay         of       http://heokennisnetwerk.nl of:

 

e-Learning Microsoft IT Academy

 

Via de Microsoft IT Academy kunnen er leermodulen gevolgd worden gericht op het verwerven van de basisvaardigheden in  Office pakketten. De toegang is gratis voor docenten en studenten via Surfspot.nl

 

Toegang tot de Microsoft IT Academy (elearning modulen)

 

 

Via SURFconext

Dmv Microsoft ID  (live ID of Office 365)

 

Toegang tot eLearning

(MyLearning)

https://itacademy.microsoft.com/?whr=uri:surfnet

https://itacademy.microsoft.com
 

Toegang tot LMS

(alleen voor docenten)

https://itacademy.microsoft.com/administration/?whr=uri:surfnet

https://itacademy.microsoft.com/administration

 

 NB: via Surfconext betekent: inloggen via Surf met je hogeschool-account. 

 Je kunt studenten ook individueel zelf een toegang laten kopen via Surfspot voor de elearning Office modulen  (nu 0 euro).

 

 

Microsoft Office Specialist examens

Voor alle Office pakketten biedt Microsoft wereldwijd gestandaardiseerde toetsen die een Microsoft Office Specialist certificaat kunnen opleveren. De   toetsen zijn gericht op de basisvaardigheden met de pakketten en niet beroepsgericht.

 

     Voorbereiden op de MOS examens

          Er zijn verschillende wegen die een docent kan kiezen om studenten zich te laten voorbereiden op de MOS (Microsoft Office Specialist) certificaten:

 

     A: individueel met de Microsoft elearning modulen, voor student en docent

Een student of docent "koopt" (€ 0) de toegang tot de modulen van de ITA Academy van Microsoft  via Surfspot (www.surfspot.nl).

Ga  na de "aankoop" bij Surfspot naar Bestelstatus (rechtsboven)

Bestel daar de cursus (Volg de daar aangeboden route).

 

Opmerking: let wel op dat je met dezelfde Office versie op je computer werkt als de modulen die je kiest. Dat is vooral voor de practicum gedeelten   van belang.

 

 

     B: Via een leermanagementsysteem (LMS)

Voor de toegang tot het LMS heb je het schoolmember-ID van Microsoft nodig.Dit tweedelige schoolmember-id is bij de Microsoft vertegenwoordiger van de instelling bekend. Maar als die persoon niet te vinden is kan men de member-id aanvragen via:software@surfmarket.nl.

De docent activeert via het schoolmember-ID van Microsoft het e-learning managementsysteem. Daar geeft de docent de betreffende studenten         toegang tot de modulen die op dat moment van belang zijn. Webadres met toegang tot LMS: zie boven.

 

          Functies van het Learning Management Systeem zijn:

          •  cursussen selecteren voor je studenten (uit wereldwijde catalogus)
          • cursussen toewijzen aan (groepen) studenten;
          • studenten eventueel verdelen in groepen volgens de klassen of cursussen;
          • rapportages kunnen genereren van de voortgang van studenten.

 

Na invoeren van het studentemailadres en het koppelen van de student aan het leerprogramma krijgt  de student  een code aangeboden waarmee hij toegang krijgt tot wat de docent heeft geselecteerd.

 

Zie de handleiding (Ned) voor het leermanagementsysteem.

 

     C:  Gratis ebook Wiley

Microsoft heeft ook een speciale member site voor docenten (wereldwijd) ingericht.

Deze membersite bevat o.a. de (gratis) MOAC programma's van Wiley (ebooks). Deze ebooks zien er goed uit, zijn in het onderwijs vrij te gebruiken en bereiden heel gericht voor op de certificerende examens.

Daarnaast kan elke instelling 10 gratis certificeringstoetsvouchers activeren. Goed om een eerste indruk te krijgen van wat een toets inhoudt.

Webadres: https://www.microsoft.com/en-us/itacademy/members/default.aspx?whr=uri:surfnet

Kies vervolgens: My Academy

Kies dan: Curriculum en scroll naar beneden voor MOAC (Microsoft Official Academic Courseware),  Downloads

Hier kan je voor je onderwijs te gebruiken ebooks downloaden (vrij te gebruiken door het onderwijs).

 

     D: Andere mogelijkheden om op examens voor te bereiden:

Ook gedeelten van bovenstaande mogelijkheden kunnen gebruikt worden en er kan gewerkt worden met boeken die op de markt zijn. De elearning modulen werken wel grotendeels toe naar de certificeringstoetsen.

 

Op de markt zijn ook verschillenden commerciele elearning mogelijkheden te koop als Media Plus, in het bedrijfsleven veel gebruikt. Deze       mogelijkheden zijn niet  via Surfmarket beschikbaar

 

 

Vouchers voor certificeringstoetsen

Via Surfspot kan een student of docent individueel vouchers voor toetsen kopen (gereduceerde prijzen) via Surfspot. De toets moet dan bij een   gecertificeerd toetscentrum worden afgelegd.

De school kan ook volumes van toetsingen inkopen en deze  zelf organiseren  tegen sterk gereduceerde volume prijzen via Surfspot. De instelling moet   dan wel zelf de toetsomgeving inrichten (link naar specificaties volgt). De partner die helpt bij het inrichten van de toetsomgeving is www.Certiport.nl

 

 

Inhoudelijke doelen van de modulen en certificeringstoetsen 

 

Inhoudelijke eindtermen, zie Exam Objectives:

 

Excel 2010 specialist: http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-882.aspx

Excel 2010 expert: http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-888.aspx 

 

Excel 2013 specialisthttp://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-420.aspx

Excel 2013 experthttp://www.microsoft.com/learning/en-us/exam.aspx?ID=77-427 

en http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam.aspx?ID=77-428 (je moet 2 examens doen)

 

 

WORD 2010

POWERPOINT 2010

 

WORD 2013

ACCESS2013

 

 

 

Wie weet heb je iets aan het onderstaande:

Filmpje/demo op Youtube over een MOS examen Word: http://www.youtube.com/watch?v=_iySDLNoCq8

Geeft goed beeld van de wijze waarop de toetsing werkt.

Zie ook een klein stukje toetsing Excel: http://www.youtube.com/watch?v=nP2ZrMLxAeg

Toetsing sumif: http://www.youtube.com/watch?v=4yFm8WgVZWw

Question 4: http://www.youtube.com/watch?v=opWkcYL2IoQ 

 

Eerste ervaringen

Hieronder enkele ervaringen/opmerkingen van verschillende docenten.

 

eLearning:

De eerste ervaringen met de elearning modulen zijn dat je behoorlijk gemotiveerd moet zijn om de modulen geheel door te lopen. Je bent dan op verschillende manieren met de basisvaardigheden in het pakkeet geconfronteerd. Voor sommige studenten is dit een goede aanvulling op het programma. Mogelijk wel klassikaal te gebruiken als ondersteuning van het leren. Kan de docent echter  niet vervangen.

 

MOS examens Excel

De eerste ervaringen zijn dat de examens, digitaal afgenomen, wel degelijk vaardigheden toetsen. Je voert practicumopdrachten uit als toets en je   handelingen worden gemonitoord en gewaardeerd (snelheid, doelgerichtheid, juistheid van je excel activiteiten). Nadeel is volgens sommige docenten dat voor economische opleidingen ook de brede basisvaardigheden getoetst worden. Dus in Excel ook het opmaken van een plaatje naast het opzetten van een draaitabel. 

Een minpunt is ook dat de feedback voor de student op de afgelegde toets nog heel summier is. Mogelijk komt hier binnenkort verandering in. Wel is     het een voor het onderwijs nog unieke vorm van toetsen: het monitoren van handelingen in Excel en niet alleen het goed antwoord telt.

 

Studenten, vooral de meer ambitieuze studenten zijn over het algemeen gemotiveerd om de MOS certificaten te halen. De opleiding zou daarmee kunnen scoren. En de toetsen zijn niet eenvoudig te halen. Die basisvaardigheden moet je echt beheersen.

 

Toetslokaal

Voor het inrichten van een toetslokaal komt nog al wat kijken, vooral voor de ICT beheerders. De scholen (hbo-economie) hebben daar nog weinig of geen ervaring mee. En voor de toets moeten de PC's de toetsen extern ophalen en alleen voor die toets gebruikt kunnen worden, op dat moment. De software is daarvoor beschikbaar, maar het vereist dat ICT die externe communicatie met Microsoft openstelt gedurende de toets en alle andere   communicatie onmogelijk maakt.  Daar zit op dit moment een bottleneck.

De scholen zouden dit wel als leertraject kunnen opnemen. Het digitale toetsen komt er zo wie zo aan (zeker voor dit type heel specifieke     vaardigheden).

En het materiaal is wereldwijd klaar voor gebruik.

Een alternatief is om de nu al ingerichte toetslokalen te benutten bijv. bij mbo instellingen. Ook zijn er toetscentra waar je nu terecht kunt.

Zie de officiele documentatie betreffende benodigde technologie: http://itacademy.technologie-onderwijs.nl/downloads/

 

 

Voor mensen met een leesbeperking is er een aangepaste tijd aan te vragen.

 

Vragen, reacties opmerkingen graag naar: info@heokennisnetwerk.nl

 

Bezoekers op deze website: 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.