| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Over het HEOKennisnetwerk

Page history last edited by Piet Alblas 9 years, 3 months ago

Aan kennis geen gebrek.  En mensen delen graag. Alleen die tijd is zo beperkt.

 

Je kunt als docent kennis zelf ontwikkelen, maar je kunt ook hergebruiken wat anderen al ontwikkeld hebben. Dat levert weer tijd op.  

En met internet zijn de mogelijkheden enorm ! 

 

Het HEOKennisnetwerk is voortgekomen uit het project HEO-ICT. Dit project is door het HOI (HEO Overleg Informatica) in 2000 gestart met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en de bijdragen van een groot aantal bedrijven als Oracle, ABN-AMRO, SAP, Microsoft, Corus, AKZO-NOBEL,  Ctac, Qurius, Magnus, Unit4 en vele andere.

Alle HEO's in Nederland deden mee.

Doel van het project was: het upgraden van het onderwijs in het leren omgaan met de nieuwste ICT ontwikkelen. Dat resulteerde in de volgende projecten, gericht op het ontwikkelen van onderwijsmateriaal:

. ERP -SAP

. ERP - Navision

. CRM

. Business Intelligence

. Supply Chain Management

Succesformule van de projecten vormde de volgende  voorwaarde bij de ontwikkeling van onderwijsmateriaal: alleen als minimaal 10 hbo opleidingen verklaren hiermee te gaan werken wordt het project opgestart.

Alle projecten werden ook begeleid door een of meer experts uit het bedrijfsleven alsmede door de docenten die ermee gingen werken. De eerste vormen van communities of practice.

 

Het onderwijsmateriaal is ontwikkeld en geimplementeerd in het onderwijs. In 2006 is het project afgesloten.

 

 

De volgende groepen zijn met het onderwijsmateriaal doorgegaan en/of hebben nieuw materiaal ontwikkeld: 


SAP University Competence Centre:

 (SAP-UCC): hbo en wo instellingen die samen met SAP en andere bedrijven als doel hebben ERP/SAP te onderwijzen aan studenten en kennis daarover te delen. Participatie > 200 docenten. Kontaktpersoon: zie SAP-UCC.

 

Docenten Microsoft Dynamics Nederland (geen openbare toegang tot website)

               Netwerk van docenten met Microsoft en andere bedrijven met als doel studenten te leren omgaan met ERP, met name MicrosofDynamics.                Aantal deelnemende docenten: > 200.

               Kontaktpersoon: Jan-Hugo Wijbenga (HAN): jh.wijbenga@han.nl

 

 

BI-Kring

          nternationaal netwerk van experts en docenten op het gebied van Business Intelligence

 

 

HBOCentricHengelo

Docentennetwerk waarin Centric en Hengelo participeren met als doel en leerzame BI omgeving (Gognos) voor studenten open te stellen en materiaal daarvoor te ontwikkelen.

Deelname door 8 hogescholen en >40 docenten.

Kontaktpersoon: Piet Alblas (piet.alblas@heokennisnetwerk.nl)

 

 

Wat is het HEOKennisnetwerk nu?

Het HEOKennisnetwerk is nu een netwerk van docenten en deskundigen uit het bedrijfsleven.

Het doel is: kennisuitwisseling onderwijs-bedrijfsleven rondom onderwijsinhouden: ERP, Business Intelligence, CRM, Supply Chain Management, IT vaardigheden voor toepassers.

Een ieder die in dit netwerk wil participeren/een bijdrage wil leveren wordt uitgenodigd kontakt op te nemen.

Kontaktpersoon: Piet Alblas (piet.alblas@heokennisnetwerk.nl)

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.