| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

HEOKennisnetwerk

This version was saved 7 years, 10 months ago View current version     Page history
Saved by Piet Alblas
on September 15, 2016 at 12:10:24 pm
 

Netwerk (500+) docenten hbo en deskundigen uit het bedrijfsleven 

 

Focus: bedrijfsprocessen en IT: ERP, Business Intelligence en CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige Projecten:

 

Project HboCentricHengelo 

 

. ERP en Office, geintegreerd in de cloud

Met docenten uit een 8 tal hogescholen is met  QBS een bijeenkomst belegd over de mogelijkheden met OneBizz. In een hogeschool wordt in 2016 een pilot met studenten uitgevoerd. 

 

. Excel in het economisch hbo

Zie links naar artikelen, websites, MOOCs die over Excel gevonden zijn:

Excel en kennisdelen

 

 

Vakinhoudelijke links 

 

 

 

Voorheen actief in groepen/projecten:

 

       Microsoft Office Certificering en onderwijs 

 

      SAP University Centre Nederland

 

      Docenten Microsoft Dynamics Nederland (besloten website).

                         Kontaktpersoon: Jan-Hugo Wijbenga (HAN):

                        jh.wijbenga@han.nl

                         LinkedIn discussiegroep

 

      De Benelux Intelligence Community (Voorheen BI kring)

 

      

  

 Over het HEOKennisnetwerk

Aankondigingen/mededelingen/nieuws

 


 

 

Het nieuwe jaarcongres Procesmanagement is weer met een flinke korting toegankelijk voor docenten. 

Zie: http://procesmanagement.sigmaonline.nl/inschrijven

 

 

9 juni 2016 als docent met een interessante korting naar de Nationale Controllersdag?

Ook dit jaar kunnen docenten via het HEOKennisnetwerk weer met een interessante korting aan de Nationale Controllersdag op 9 juni 2016 in Burgers' Zoo deelnemen. Geef je belangstelling door aan: info@heokennisnetwerk.nl

 

Jaarcongres Leiderschap, 19 mei 2016, korting voor docenten

Wil je als docent deelnemen aan het Jaarcongres Overmanagement/Leiderschap op 19 mei 2016 met een flinke korting voor docenten, geef dit door aan: info@heokennisnetwerk.nl

 

Onderzoek van Surf naar de wijze waarop onderwijsinstellingen omgaan met de ICT competenties van docenten. 

zie: Van docentprofessionalisering tot onderwijsontwikkeling, mei 2015

 

Voor docenten: Microsoft MOS Certificering ExperienceDay, 9 maart Amsterdam

De MOS ExperienceDay, waarin docenten hun ervaringen met MOS certificering delen wordt gehouden op 9 maart te Amsterdam: ROC Amsterdam

 

Welk percentage van spreadsheets in bedrijven bevat GEEN formules?

Een bijzondere dag, de ExcelExperienceDay. Veel bekende sprekers benadrukten het accent van dataverwerking in Excel. 93% van de spreadsheets zou, volgens een onderzoek van KPMG, GEEN formules bevatten. Dit laat zien hoe spreadsheets, met name Excel, stees meer dataverwerkingstools worden. Zie bijv. PowerBI als integraal deel van Excel 2016.

Ook nieuw was het pakket om controles op fouten in spreadsheets te analyseren. Ziet er veelbelovend uit, zeker ook voor controllers!

Tenslotte de sessie over  Excel Online, het online samenwerken aan een spreadsheet was interessant.

Piet Alblas (13-12-15) 

 

 

Docenten met korting naar de ExcelExperienceDay 2015?

ook dit jaar is het weer mogelijk dat docenten met aanmerkelijke korting de jaarlijkse Excel Experience Day van Vakmediagroep (voorheen Kluwer) meemaken. nadere informatie via: info@heokennisnetwerk.nl 

(9-10-15)

 

Aardig artikel FM.nl: Finance in de cloud

Zie: De business case maken voor de cloud, sept 2015, FM.nl

Over de financiele afdeling in de cloud.

     

ERP en Office in de cloud

OneBizz integreert zowel Office365 en ERP-Dynamics in de cloud. Ideaal voor het onderwijs. Met QBS zijn docenten aan het onderzoeken hoe deze cloudoplossing ook in het onderwijs aan studenten beschikbaar gesteld kunnen worden.

(6-9-15)

       

De Nationale Controllersdag, 11 juni 2015, ook dit jaar weer met een aanmerkelijke korting voor docenten

Ook dit jaar wordt weer de Nationale Controllersdag georganiseerd waarin de actuele ontwikkelingen, praktijkcases en visies op controlling aan de orde komen. Ee uiterst waardevolle dag voor docenten die in opleidingen voor controllers werken (BE/AC opleidingen). Meer informatie via info@heokennisnetwerk.nl 

 

Bedrijfsadministratie en data-analyse: van theorie naar praktijk (met ERP)? Vrijdag 26 juni 2015

 

Netwerksessie voor docenten van de VNSG Focusgroep Opleidingen i.s.m. het University Alliances programma van SAP Nederland:

 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een informatie- en netwerksessie georganiseerd door de VNSG Focusgroep Opleidingen i.s.m. het University Alliances programma van SAP Nederland op vrijdag 26 juni van 9.00-14.00.

 

Deze sessie is interessant voor zowel docenten die nog niet met SAP werken als voor wie dit al langer doen. U wordt geïnformeerd en gaan we gezamenlijk discussiëren aan de hand van een centraal thema waar veel Hoge Scholen en Universiteiten een uitdaging zien:

 

Hoe kunnen we qua bedrijfsadministratie en analyse de brug slaan van theorie naar praktijk (met ERP)?

 

We starten de ochtend plenair met een aantal sprekers die hun visie en praktijkervaring delen mbt dit thema, gevolgd door drie ronde tafel discussies op het gebied van de volgende vakgebieden:

1.      BI/Big Data

2.      Administratieve Organisatie/AIS/BIV

3.      BE/BA

 

Ter afsluiting is er een broodjeslunch waar u de mogelijkheid heeft tot netwerken en/of verdere kennismaking met VNSG / SAP University Alliances.

 

U kunt uw aanmelding doorgeven door een reply op deze email of via lonneke.van.bockel@sap.com . Wilt u bij uw aanmelding s.v.p. aangeven aan welke discussiegroep u wilt deelnemen.

     

Visie Coney op data-analyse/auditing in de AC en BE opleiding met gratis eBook

Coney pleit ervoor om de Accountancy en BE opleiding meer vanuit data-analyse in te richten: http://www.coney.nl/2015/03/16/data-driven-education3-0-bijdrage-aan-onderwijsdiscussie/

Het gratis ebook over Datadriven Education (datadriven auditing in de opleiding op te nemen) dat je daar kunt downloaden.

Zie ook de heldere scriptie van Seline Peters: Tijd voor verandering

     

Enthousiaste bijeenkomst docenten bij QBS rond OneBizz op 8 april.

De keuze voor een standaard smart bedrijfsomgeving waaruit de niet gebruikte functies verdwenen zijn blijkt vooral bij starters goed aan te slaan. Daarbij komt dat de gegevens uit de bedrijfsprocessen naadloos in de officeomgeving verwerkt kunnen worden en integraal op zowel de laptop, ipad als mobiele telefoon toegankelijk zijn.

Dit concept biedt ook goede mogelijkheden voor het onderwijs: de besturing van de bedrijfsprocessen via erp en crm als oefenomgeving voor studenten terwijl de instelling geen zorgen rond de implementatie meer heeft. Alles in de cloud. En automatisch meegroeien met de ontwikkelingen.

Het was een zeer interessante bijeenkomst voor ons docenten waarbij de basisvragen: wat willen we met het onderwijs, hoe sluiten we aan om de actuele ontwikkelingen en hoe zouden we deze omgeving als leeromgeving kunnen inzetten pittige discussies opleverden.

Het resultaat is dat een kleine groep docenten met QBS de mogelijkheden voor het onderwijs verder gaat uitwerken. Wordt vervolgd.

 

Geintegreerd werken in de cloud: ERP, Office en CRM, bijeenkomst voor docenten: 8 april

Werk je al in de cloud? Waarschijnlijk wel of in ieder geval gedeeltelijk. Onze studenten doen het zeker, ze zijn er in opgegroeid.. En in het bedrijfsleven groeit het werken in de cloud erg snel. Volgens onderzoek PWC  heeft cloud ERP het traditionele ERP inghehaald.

In het mkb is er veel vraag naar een complete oplossing waarbij bedrijfssoftware in de cloud geintegreerd is: zowel ERP als CRM maar ook Office 365. Vooral dat laatste is uniek: hoe integreer je Office 365 met Dynamics ERP en Dynamics CRM?

 

QBS heeft de bedrijfssoftware van Microsoft geintegreerd in de business suite OneBizz. Het betreft een gestandaardiseerde turn key oplossing die voor een bedrijf (10 - 15 medewerkers) direct operationeel kan worden.

 

QBS heeft de licentierechten voor One Bizz in Europa (Microsoft  mocht dat niet zelf doen vanwege de NMa) en ondersteunt Microsoft partners in het uitrollen ervan. Er is veel vraag naar vanuit het bedrijfsleven.  Binnen de twee jaar van hun bestaan werken zij met 150 partners samen in 10 verschillende landen. Vooral jonge startende ondernemers verwachten niets anders meer!

 

Richard Bross, mede founder van QBS, heeft mij benaderd om na te gaan of het volgende interessant is voor ons docenten.

 

QBS wil graag met docenten spreken over het werken in de cloud, het voorbereiden van studenten daarop en hoe studenten kennis kunnen krijgen van hun specifieke traineeshipprogramma: van het voorbereiden op een baan bij een partner of QBS tot het zelf starten van een onderneming.

 

Daarom wil hij je uitnodigen om dit met elkaar te bespreken op 8 april van  13.00  tot 16.15 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.

 

Waar: Quattro Business Solutions, Leusderend 20, 3832 RCLeusden

 

Programma:

13.00: ontvangst met een broodje

13.15: intro Richard Bross

13.45 tot 14.45 uur 

. demo OneBizz

. wat verandert er in de financiele administratie door het geintegreerd werken in de cloud

. wat verandert er door de integratie van ERP en CRM

. nieuwe mogelijkheden om door de software integratie data-analyses uit te voeren

. verticale en horizontale integratiemogelijkheden (bijv. binnen de bedrijfskolom of met een groep collega's)

 

14.45 15.00: pauze

 

15.00 tot 16.00: QBS en het onderwijs: wat kunnen we voor elkaar betekeken. Denk aan:  wat kunnen docenten met OneBIzz doen, zijn er/komen er betaalbare onderwijsmogelijkheden, willen docenten studenten ook wijzen op de mogelijkheden die QBS voor hen biedt, valt er actief kennis te delen rond het werken in de cloud.

 

Je kunt je aan mij opgeven via een reply op deze mail met de mededeling dat je komt.

 

Voor QBS zie: http://www.qbsgroup.com/nl/home.aspx

 

Voor One Bizz zie: http://www.qbsgroup.com/nl/partner-services/cloud-services/onebizz.aspx

 

Aanmelden: info@heokennisnetwerk.nl 

(geplaatst: 28-1-15)

 

 

Webinar over Office 365 in het HBO/WO, 2 april

door Surfmarket

 • Korte uitleg over Office 365

 • De diverse scenario’s waarvoor Office 365 ingezet kan worden zoals:

  • 21st century skills in het onderwijs (Office Mix, OneNote Class Notebook)

  • Nieuwe Werken (slimmer samenwerken/ papierloos vergaderen)

  • Korte toelichting van alle diensten in Office 365 (mail, video vergaderen, cloud opslag, platform onafhankelijk)

 • Toelichting aanvraag, registratie en activatie en de verschillende licentievormen.

 • Installatie en implementatie

Voor deelname zie: Technologie & Onderwijs

(18-3-15)

   

De BI-Kring (Benelux) is weer in de lucht 

Met enthousiasme is de BI kring Benelux weer opnieuw van start gegaan. 

Zie: http://www.bi-kring.nl/nl/

(17-3-15)

   

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificering, bijeenkomst voor docenten (mbo-hbo): 4 maart

Op 4 maart wordt er een dag voor docenten georganiseerd die o.a. gaat over het werken met de Microsoft IT Academy en de MOS certificeringen. Er is ook aandacht voor de technische cursussen van Microsoft, maar ons gaat het vooral om de Office vaardigheden. 

Er zijn verschillende sessies die voor docenten van belang zijn, vooral voor docenten die gaan werken met MOS certificeringen.  

Ik noem er een paar:

. Ervaringen van Hogeschool Zeeland (Anja Kusters over het werken met het ITA materiaal en eigen materiaal en de MOS examens  Excel)

. hoe zet je een testcentrum MOS op met oao Wim van Vliet (meer voor de ICT afdeling met een docent)

. ervaringen Schoevers met MOS (demo Word)

. je kunt zelf examens doen

. een docent MBO over het klaarstomen van zijn studenten voor MOS examens

Kijk voor meer informatie op MOS & MTA EXPERIENCE DAY 2015

Locatie: ROC Amsterdam , zie uitnodiging.

Als je je inschrijft kan je kiezen voor de verschillende sessies.

(geplaatst 5-2-15)

     

Geintegreerd werken in de cloud: ERP, Office en CRM, bijeenkomst voor docenten: 8 april

Werk je al in de cloud? Waarschijnlijk wel of in ieder geval gedeeltelijk. Onze studenten doen het zeker, ze zijn er in opgegroeid.. En in het bedrijfsleven groeit het werken in de cloud erg snel. Volgens onderzoek PWC  heeft cloud ERP het traditionele ERP inghehaald.

In het mkb is er veel vraag naar een complete oplossing waarbij bedrijfssoftware in de cloud geintegreerd is: zowel ERP als CRM maar ook Office 365. Vooral dat laatste is uniek: hoe integreer je Office 365 met Dynamics ERP en Dynamics CRM?

 

QBS heeft de bedrijfssoftware van Microsoft geintegreerd in de business suite OneBizz. Het betreft een gestandaardiseerde turn key oplossing die voor een bedrijf (10 - 15 medewerkers) direct operationeel kan worden.

 

QBS heeft de licentierechten voor One Bizz in Europa (Microsoft  mocht dat niet zelf doen vanwege de NMa) en ondersteunt Microsoft partners in het uitrollen ervan. Er is veel vraag naar vanuit het bedrijfsleven.  Binnen de twee jaar van hun bestaan werken zij met 150 partners samen in 10 verschillende landen. Vooral jonge startende ondernemers verwachten niets anders meer!

 

Richard Bross, mede founder van QBS, heeft mij benaderd om na te gaan of het volgende interessant is voor ons docenten.

 

QBS wil graag met docenten spreken over het werken in de cloud, het voorbereiden van studenten daarop en hoe studenten kennis kunnen krijgen van hun specifieke traineeshipprogramma: van het voorbereiden op een baan bij een partner of QBS tot het zelf starten van een onderneming.

 

Daarom wil hij je uitnodigen om dit met elkaar te bespreken op 8 april van  13.00  tot 16.15 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.

 

Waar: Quattro Business Solutions, Leusderend 20, 3832 RCLeusden

 

Programma:

13.00: ontvangst met een broodje

13.15: intro Richard Bross

13.45 tot 14.45 uur 

. demo OneBizz

. wat verandert er in de financiele administratie door het geintegreerd werken in de cloud

. wat verandert er door de integratie van ERP en CRM

. nieuwe mogelijkheden om door de software integratie data-analyses uit te voeren

. verticale en horizontale integratiemogelijkheden (bijv. binnen de bedrijfskolom of met een groep collega's)

 

14.45 15.00: pauze

 

15.00 tot 16.00: QBS en het onderwijs: wat kunnen we voor elkaar betekeken. Denk aan:  wat kunnen docenten met OneBIzz doen, zijn er/komen er betaalbare onderwijsmogelijkheden, willen docenten studenten ook wijzen op de mogelijkheden die QBS voor hen biedt, valt er actief kennis te delen rond het werken in de cloud.

 

Je kunt je aan mij opgeven via een reply op deze mail met de mededeling dat je komt.

 

Voor QBS zie: http://www.qbsgroup.com/nl/home.aspx

 

Voor One Bizz zie: http://www.qbsgroup.com/nl/partner-services/cloud-services/onebizz.aspx

 

Aanmelden: info@heokennisnetwerk.nl 

(geplaatst: 28-1-15)

 

Studenten HU spelen BPM spel

Studenten MER van de HU speelden het BPM spel van O&I.

Zie link naar artikel van O&I.

(geplaatst: 22-12-14)

 

Nieuwe boeken Financiele Administratie in ERP

Nieuwe boeken voor het financieel administeren in ERP beschikbaar:

Theorieboek  BedrijfsadministratiemetERP  (http://www.vanderhoeven.net/bameterp)

Praktijkboek/toepassing MS Dynamics is bijna klaar (februari 2015)Praktijkboek/toepassing SAP is nog in ontwikkeling. Volgens de auteur kunnen deze boeken de eerste twee jaar BA methoden van de opleiding BE vervangen.

Om een indruk te krijgen van de nieuwe manier van boekhouden zijn er twee korte video's te zien.Actualisering Bedrijfsadministratie en  De opzet van de drie boeken

(geplaatst 30-10-14)

 

Meerdaagse masterclass Boekhouden in ERP, januari 2015

Klik hier voor meer informatie over de meerdaagse masterclass  in januari 2015.(http://www.vanderhoeven.net/bameterp/masterclass).

 

Docentendag MS Dynamics: 28 januari 2015, Microsoft Schiphol

28 januari is er weer een landelijke docentendag voor docenten MS Dynamics, dit keer zijn we te gast bij het Nederlandse Microsoft hoofdkantoor op Schiphol.

(geplaatst 30-10-14)

   

Surf seminar over de Microsoft IT Academy: 18 november

Een dag over de mogelijkheden van de Office elearning modulen en certificeringen.

Zie: Seminar Microsoft Academy

(geplaatst 29-10-14)

     

Excel Experience Day 11-dec.-2014, korting voor docenten

Excel is het meest gebruikte programma in de financiele beroepspraktijk, maar ook een programma met gigantisch veel mogelijkheden en, daaraan gekoppeld fout-risico's!

Excel is ook sterk in ontwikkeling. Vorig jaar heb ik zelf ook de Excel Experience Day bijgewoond en ik was onder de indruk van wat er op dit moment door de voorlopers in de beroepspraktijk met Excel gedaan wordt. Met name het analyseren grote hoeveelheden data. Dat was de rode draad door alle presentaties heen. Voor alle docenten die op een of andere manier met Excel in aanraking komen een must om deze dag een keer te bezoeken. 

Ook dit jaar kunnen docenten weer tegen een aanmerkelijke korting zowel aan de Excel Experience Day deelnemen als aan de Excel Expert class. Wil je tegen korting deelnemen, geef dat dan aan bij het inschrijven: relatie heokennisnetwerk.

Meer informatie: piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

(geplaatst 7-10-14)

 

Jaarcongres Procesmanagement 20 nov. korting voor docenten

Het Jaarcongres Procesmanagement, 20 nov, 2014 van Vakmedianet (voorheen Kluwer) heeft weer een programma dat zeker voor docenten hbo bedrijfskunde/BE interessant is. Onderwerpen als: performance management, cases uit de praktijk, big data.

Zie hier het programma.

Docent Ger Jongeling (HAN) over dit congres vorig jaar:

'Een dag boordevol prikkelende inzichten en analyses, uitgebreid geïllusteerd met voorbeelden uit de beroepspraktijk. Een waardevolle gelegenheid ook om contacten te leggen en te onderhouden met praktijkmensen en zelfs ook enkele onderwijscollega's.'

 

Ook dit jaar weer een aanzienlijke korting voor docenten mogelijk. Meer informatie via: info@heokennisnetwerk.nl

(geplaatst: 22-9-14)

 

 

Surf seminar over de Microsoft IT Academy: 18 november

Een dag over de mogelijkheden van de Office elearning modulen en certificeringen.

Zie: Seminar Microsoft Academy

(geplaatst 29-10-14)

 

MOS (Microsoft Office Certificering) certificering in 1 dag: Excel 27 en 28 november

Trainingen voor docenten: in 1 dag je certificaat halen:

Zie voor meer informatie: https://www.surf.nl/agenda/2014/10/training-microsoft-office-specialist-in-een-dag/index.html

NB: Check goed of de wijze van werken van deze dag past bij je wensen.

(29-10-14 geplaatst)

 

De waarde van data: 19 nov 18.00 uur, Rotterdam

     

Ook collega Tanja Ubert, Hogeschool Rotterdam, organiseert met het NGI  een bijeenkomst met Arend van ’t Spijker over data driven strategy. Nadat hij op de event een inspirerend verhaal heeft gehouden, heeft Tanja hem weten te strikken om hier te spreken. Gevolgd door de lector Big Data/ Open data van de Hogeschool Rotterdam.

Samen met het publiek zullen beiden daarna over de waarde van data discussiëren. Discussievragen zijn welkom.

Graag geef ik ook dit evenement door: De waarde van data, 19 nov, 18.00 uur in Rotterdam

of

https://www.ngi-ngn.nl/Afdelingen/Business-Intelligence/Evenementen/De-waarde-van-data.html 

(geplaatst 22-10-14)

 

Big Data, wat gaan we ermee doen in het onderwijs? 4 nov.

4 november, van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Fontys met SAP een seminar over BIG DATA. Zie hier meer informatie over het seminar.

 

Nieuwe bijeenkomst BI groep (hbo-Centric-Hengelo)

Het beter gebruiken van de data die in de organisatie aanwezig zijn krijgt steeds meer belangstelling vanuit het oogpunt van sturing en control. 

Interessant is dat de hbo-Centric-Cognos-Hengelo groep een werkende casus heeft met reele data voor onze studenten.

De groep komt op 30 juni a.s. weer bij elkaar weer te spreken om over de ervaringen, de veranderingen en de ontwikkelingen in het vakgebied betreffende het ontwikkelen van stuurinformatie bij het beheersen van processen.

 

Daarom nodigen we jullie graag uit om de bijeenkomst op 30 juni bij te wonen.

Datum: 

Tijd: 10.00 - ongeveer 14.30 uur 

Programma: 

 . de nieuwe Cognos omgeving: werking en mogelijkheden, BI Centric 

. de vernieuwing van de data set 

. uitwisselen ervaringen/onderwijsmateriaal, leuke achtergrond artikelen 

. aandacht voor het achtergrondmateriaal op de Cognos site 

. inhoudelijke discussie over de ontwikkelingen rond: Sturen en informatie, concreet de processen bij de gemeente.

Locatie: Centric, Gouda

Wil je er als docent bij zijn, neem even kontakt op via: piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

(geplaatst 28 mei)

 

Scriptie over datagerichte controles en proces datamining

Leuke scriptie van student Accountancy, Seline Peters,  over Datagerichte controles door accountants en de opleiding Accountancy , nu op de HBO_Kennisbank.

(geplaatst 12 mei)

 

Nationale Controllersdag

Docenten kunnen weer met aanmerkelijke korting naar de Nationale Controllersdag 12 juni 2014 Burgers Zoo Arnhem: Van cijfers naar waarden.

Via de mail wordt u nader geinformeerd. 

Info: info@heokennisnetwerk.nl

(geplaatst 12 mei)

 

(23 april)

Training Microsoft Office specialist in een dag voor docenten

van 23 APR 2014 tot 02 JUN 2014.

Zie: website Surfmarket

   

(9 april) Op 23 april wordt de eerste dag georganiseerd: naar huis met een certificaat (bij slagen). 

Zie Surfspot: toegang kopen voor de trainingsdag Excel Expert op 23 april

Er komen binnenkort meer dagen.

 

(7april 2014) Surfmarket bereidt enkele cursusdagen voor: "Certificeren in 1 dag", betreffende de MOS certificaten vor docenten.

Houd deze kolom in de gaten voor de data.

Info: info&heokennisnetwerk.nl

 

(7 april 2014) Volgens een artikel in NRC (1-4-2014) besteed een gemiddelde medewerker eenderde van zijn tijd aan de mailbox. Laat dit de helft zijn, dan nog kan scholing in gebruik veel opleveren. Waarom niet de elearningmodule Outlook (het meest gebruikt in bedrijven) van de IT Academy in het onderwijs? Nu nog gratis.

   

(15-3-14) NRC (16 maart 2014) bericht over een onderzoek van The Economist Intelligence Unit over de snelheid waarmee organisaties op vernieuwingen reageren. Citaat:" De manieren van werken die wij als vanzelfsprekend beschouwen, houden waarschijnlijk niet lang meer stand". Vooral interessant voor het onderwijs is de rol die de nieuwe technologie (met name IT) daarin speelt.

 

(6-4-14)

25 maart: Pascal Ravesteijn, geen onbekende in het HEOKennisnetwerk, start als lector Procesinnovatie  bij de HU met een symposium: Grip op proces, informatie en IT geeft de business slagkracht.

Zie programma.

 

(6-4-14)

Docentenmiddag met Noordhoff over de grensverleggende ontwikkelingen door ERP en de integratie van vakgebieden met sprekers uit de praktijk en het onderwijs: 13 maart.

   

(30-12-13)

Microsoft zal van 2 tot 6 januari een migratie uitvoeren van de Microsoft IT Academy naar een nieuw platform, wereldwijd. In deze periode is de Microsoft IT Academy en alle eLearning daarin, niet altijd toegankelijk. Ook niet voor mensen die de cursussen volgen. Het voordeel van deze migratie is dat de nieuwe versie een behoorlijke verbetering is ten opzichte van de oude.

Als je na 8 januari nog problemen ondervindt, geef het even door, want dit moet goed werken. De inlogcodes blijven hetzelfde.

Verder kunnen we meedelen dat de Nederlandse versies van de verchillende elaringmodulen Office 2013, ook Excel en Access 2013, gereed en beschikbaar zijn

 

(11-12-13) 

Op maandag 13 januari 2014 wordt de landelijke docentendag ERP Dynamics gehouden bij Jetreports in Tilburg.

Bij de prijs van € 0,- zit o.a. koffie, thee en lunch inbegrepen.

 Inschrijven via: 

Aanmelding landelijke docentendag NAV maandag 13 januari

 

(3-12-13)

IT skills, met name Office skills belangrijk voor de carriere ontwikkeling. Zie Amerikaans onderzoek van IDC.

Zie: 

http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2013/oct13/10-15skillspr.aspx

 

(27-11-13)

Hogeschool Zeeland integreert MOS-certificering in curricula. HZ heeft de stap gezet en integreert nu de MOS Excel examens in haar programma voor alle studenten Economie en Management. De studenten worden op de certificeringstoets voorbereid dmv van de elearning modulen van Microsoft.

Zie persbericht van 25 oktober 2013.

 

(31-10-13)

Microsoft Office eLearning en MOS certificering voor het hbo: een derde introductiedag op maandag 25 november om 13.00 uur.

Locatie: Surf, Graad van Roggenweg te Utrecht (vlakbij station CS)

Opgeven: info@heokennisnetwerk.nl

 

(31-10-13)

Docenten worden ook uitgenodigd naar de Digital Marketing in One Day te gaan (21 november). Veel cases uit de praktijk, ontwikkelingen en trends en een Digital Toolkit Marketing voor de deelnemers.

Egbert Jan van Bel (voor veel docenten geen onbelende)  presenteert daar ook zijn onderzoek.

Docenten krijgen korting.

Geef je belangstelling door aan: info@heokennisnetwerk.nl

 

(23-1--13)

De Excel Experience Day is ook in 2013, 12 december, weer voor docenten toegankelijk tegen een heel interessante korting. heb je daar interesse in, neem kontakt op met info@heokennisnetwerk.nl

 

(25-9-13) Interessante seminars met grote korting bijwonen?

We zijn met Kluwer in gesprek over de mogelijkheid voor docenten om  congressen met aanmerkelijke korting bij te wonen:

 

. het Jaarcongres Procesmanagement op 21 november met als thema:  Innovatie van processen: slimmer slanker sneller

 

. het Jaarcongres Verandermanagement, op 3 december, Eye Amsterdam.

 

Heb je belangstelling, geef dat door aan: Piet.Alblas@Heokennisnetwerk.nl

Docenten die gebruik willen maken van de korting moeten aanvinken: relatie Heokennisnetwerk 

 

4-6-13: Naast de Controllersdag (13 juni) is er nu ook de mogelijkheid om het jaarcongres M&O op 28 juni te bezoeken tegen een sterke korting voor docenten.

Thema: Veerkracht en wendbaarheid in organisatieprocessen.

Locatie: Papendal, Arnhem

Aanbevolen voor docenten van economische opleidingen.

Kies bij het inschrijven: relatie HEOKennisnetwerk

 

(4-6-13) De beide bijeenkomsten (19 juni en 1 juli) Micorosoft Office elearning modulen en certificering zijn beide volgeboekt. Belangstelling graag doorgeven aan:

piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

   

27-5): Docentenbijeenkomst Microsoft elearning modulen en certificering: 19 juni is volgeboekt. We zijn bezig een nieuwe bijeenkomst te plannen.

 

(27-5)Specifiek voor docenten van de opleidingen BE wordt in de herfst 2013 mogelijk een BE gerichte bijeenkomst belegd rond de elearningmodulen Office. Nadere informatie volgt tzt.

 

Microsoft Office e-learning modulen en certificaten voor het hbo nu beschikbaar.

Bijeenkomst: 19 juni voor docenten, Amsterdam of Utrecht.

Opgeven bij: piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

Wil je al kennismaken met de elearning modulen van Microsoft, zie startpagina

 

Controllersdag 13 juni 2013

Ook dit jaar biedt Kluwer weer de mogelijkheid om als docent de Controllersdag met flinke korting bij te wonen.

Neem daarvoor kontakt op met je collega (er is een landelijke mail verstuurd) of met:

piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

 

De KNAW maakt zich zorgen over de digitale geletterdheid van de nederlandse scholier. Zie rapport. dec 2012. Hoe zit dat met het hbo?

 

E-learning en Excel, Word, PowerPoint en Access: gratis via Surfspot en gericht op Microsoft certificaat.

Via Surfspot kunnen docenten en studenten gratis gebruik maken van de gedetailleerd uitgewerkte e-learning modules van de office pakketten. Dit geeft een goede basis voor het meer beroepsgerichte werken met de pakketten. Certificering is niet gratis.

Zie voor meer informatie: Microsoft elearning programm of de website van de . Startpagina en zelftest

Gratis toegangscode via Surfspot (voor HO docenten en studenten).

Microsoft IT Academy: beginnen met de course.

 

Heb je als docent hier ervaring mee of vragen: piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

 

VNSG Themadag CRM, 29 januari

‘Creëer een onderscheidende en memorabele klantbeleving met CRM’ Dinsdag 29 januari 2013; Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Inschrijven:

Als je instelling lid is van de VNSG kan je er gratis naar toe. Verschillende hbo instellingen zijn dat. Hier inschrijven

 

22 januari 2013: Bijeenkomst SAP Focusgroep Opleidingen

Informatie SAP-UCC: d.j.schenk@hva.nl

 

22 januari 2013: Docentendag in Hengelo betreffende hetCognos-Centric project.Voor de deelnemende scholen aan dit project. Informatie en opgeven bij: piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

   

20-10-12:

Docenten kunnen met aanmerkelijke korting naar de Excel Experience Day op 13 december.

Als je geen uitnodiging hebt gehad, meld je aan bijpiet.alblas@heokennisnetwerk.nl 

   

26 juni 2012

Docenten HBOCentric Hengelo project

Op 26 juni wordt 's middags vanaf 13.00 uur een bijeenkomst gehouden van docenten die met de Cognos applicatie werken in het onderwijs. Gastvrouw is Mirjam van Kuijk. Meer informatie:piet.alblas@heokennisnetwerk.nl

 

22 juni 2012: Nationale controllersdag

Docenten kunnen ook dit jaar weer tegen een sterke reductie deelnemen aan de Controllersdag 2012. Interessante dag voor docenten BE/Controlling: bijdragen uit de wetenschap, uit de praktijk, cases en netwerkmogelijkheden. Kies bij de inschrijving de optie: relatie heokennisnetwerk. 

 Meer informatie: piet.alblas@heokennisnetwerk.nl   

 

 

 

 
   

 

 

Redactie: Piet Alblas (piet.alblas@heokennisnetwerk.nl)

 

 

 

Recente bezoekers:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.