| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

HBOCentricHengelo:

Page history last edited by Piet Alblas 8 years, 2 months ago

HBOCentricHengelo is een project van opleidingen van 7 hogescholen, de gemeente Hengelo en Centric.

 

Het doel van het project is om studenten te leren omgaan met data-analyse vanuit bedrijfsprocessen. 

De gemeente Hengelo stelt oa de reeele data van de balieprocessen beschikbaar (bv wachttijden, afname van producten) via een Cognos-omgeving die door Centric is ingericht en gehost wordt. De data zijn echte data die in de processen zijn gegenereerd.

 

Het samenwerkingsverband houdt in zowel de hosting van de Cognos-applicatie voor het onderwijs/studenten als het delen van kennis tussen docenten onderling en tussen Centric en Hengelo en het onderwijs.

 

Onderwijsinstellingen nemen deel ana dit project onder de voorwaarde het ontwikkelde onderwijsmateriaal onderling te delen.

 

De samenwerkende docenten en deskundigen komen een maal per jaar bijeen om de voortgang te bespreken en operationele en theoretische achtergrond kennis te delen.

 

Opleidingen uit de volgende hogescholen nemen deel:

 

Fontys Hogescholen

Hanze Hogeschool

Hogeschool Arnhem-Nijmegen (BE)

Hogeschool Inholland (BE, BI)

Hogeschool Rotterdam (BE)

Hogeschool van Amsterdam (MER)

Hogeschool Utrecht (BE)

Saxion Hogeschool (BI)

 

De (besloten) website van het samenwerkingsverband is: HBOCENTRICHengelo

 

Meer informatie bij: info@heokennisnetwerk.nl

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.